Amfetamina.promo – strona internetowa

Klient: Amfetamina.promo

Technologia: html5/js/css3

Opis: Strona przedstawiająca

Osiągnięty cel: strona zawierająca podstawową ofertę, wzbudzająca odwiedzającego ciekawość oraz zachęcająca do kontaktu.

Screenshot of amfetamina.promo